PRAVIDLA SPECIÁLNÍ NABÍDKY

“WINTER SALE”

 

Článek 1. Doba trvání speciální nabídky a položky zahrnuté ve speciální nabídce 

 1. Speciální nabídku pořádá Pandora Jewelry CR s.r.o., IČO: 290 14 735, se sídlem v Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160034 („Společnost Pandora“).
 2. Slevová nabídka bude k dispozici od 27/12/2023 do 03/01/2024 nebo do vyprodání zásob. 
 3. Speciální nabídka bude k dispozici v e-storu PANDORA a na všech prodejnách PANDORA ve vlastnictví společnosti PANDORA Jewelry CZ s.r.o.("OBCHODY PANDORA") s výjimkou prodejny Fashion Arena Outlet Štěrboholy..
 4. Slevová nabídka zahrnuje vybrané PANDORA produkty, jejichž výroba nebude pokračovat.
 5. Informace o speciální nabídce byly zahrnuty do propagačních materiálů poskytnutých společností Pandora. 

 

Článek 2. Podmínky speciální nabídky

 

 1. Každý zákazník má možnost v období od 27/12/2023 do 03/01/2024 či do vyprodání zásob, využít nabídky a zakoupit produkty definované v článku 1.4 v PANDORA prodejnách definovaných v článku.
 1. Ceny v rámci speciální nabídky byly sníženy až o 50%.
 2. Produkty ze speciální nabídky nelze výměnit.
 3. Akční ceny budou platné od data zahájení akce, tj. od 27.12.2023 s tím, že akce může skončit předčasně při vyprodání zásob.
 4. Produkty ze speciální nabídky lze vrátit. Nemožnost výmeny nevylučuje právo zákazníka na reklamaci zaručené zákonem.
 5. Speciální nabídka nesmí být kombinována ani akumulována s jinými slevami nebo speciálními    nabídkami.

 Článek 3. Závěrečná ustanovení

 

 1. Podmínky speciální nabídky a veškeré informace, které se na ně vztahují, jsou k dispozici v sídle organizátora a v obchodech PANDORA uvedených v článku 1.3. 
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo Kdykoliv změnit Pravidla, zejména v případě změny pravidel nebo z jiných důležitých důvodů. Změny nařízení se zveřejňují na adrese: pandora.net zveřejněním informací o jeho změně a uvedením plánovaného data vstupu změn v platnost.
 3. Ve věcech, které zde nejsou uvedeny, se použijí příslušná ustanovení práva, zejména ustanovení českého občanského zákoníku.