PRAVIDLA SPECIÁLNÍ NABÍDKY

“KLUBOVÝ PŘÍVĚSEK”

 

Článek 1. Doba trvání speciální nabídky a položky zahrnuté ve speciální nabídce 

 1. Speciální nabídku pořádá Pandora Jewelry CR s.r.o., IČO: 290 14 735, se sídlem v Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160034 („Společnost Pandora“).
 2. Speciální nabídka bude k dispozici od 04/01/2024 až do odvolání či do vyprodání zásob. 
 3. Speciální nabídka bude k dispozici v e-storu PANDORA a na všech prodejnách PANDORA ve vlastnictví společnosti PANDORA Jewelry CZ s.r.o.("OBCHODY PANDORA") s výjimkou prodejny Fashion Arena Outlet Štěrboholy.
 4. Každý člen PANDORA klubu si může v tomto období zakoupit klubový přívěsek.
 5. Informace o speciální nabídce byly zahrnuty do propagačních materiálů poskytnutých společností Pandora. 

 

Článek 2. Podmínky speciální nabídky

 

 1. Každý člen PANDORA klubu má možnost v období od 04/01/2024 až do odvolání či do vyprodání zásob, zakoupit klubový přívěsek v PANDORA prodejnách definovaných v článku 1.3.
 2. Produkty ze speciální nabídky jsou nevratné.
 3. Nevratnost zboží nevylučuje právo zákazníka na reklamaci zaručené zákonem a právo na výměnu uvedené v bodě 4 níže.
 4. Nepoškozené zboží zakoupené ve speciální nabídce lze vyměnit za jinou položku se stejnou nebo vyšší cenou do 30 dnů ode dne nákupu pouze po předložení původní MPOS účtenky. Právo uvedené v předchozí větě je nezávislé na právu na stížnost vyplývající z právních předpisů. 

 

Článek 3. Závěrečná ustanovení

 

 1. Podmínky speciální nabídky a veškeré informace, které se na ně vztahují, jsou k dispozici v sídle organizátora a v obchodech PANDORA uvedených v článku 1.3. 
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo Kdykoliv změnit Pravidla, zejména v případě změny pravidel nebo z jiných důležitých důvodů. Změny nařízení se zveřejňují na adrese: pandora.net zveřejněním informací o jeho změně a uvedením plánovaného data vstupu změn v platnost.
 3. Ve věcech, které zde nejsou uvedeny, se použijí příslušná ustanovení práva, zejména ustanovení českého občanského zákoníku.