PRAVIDLA AKCE

“Collect Your Moments”

 

Článek 1. Obecná ustanovení

 

 1. Speciální nabídku pořádá Pandora Jewelry CR s.r.o., IČO: 290 14 735, se sídlem v Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160034 („Společnost Pandora“).
 2. Speciální nabídka bude k dispozici od 01.07.2021 až do odvolání. 
 3. Speciální nabídka bude k dispozici v e-shopu Pandora a na všech prodejnách PANDORA ve vlastnictví společnosti PANDORA Jewelry CZ s.r.o.("OBCHODY PANDORA") s výjimkou prodejny Fashion Arena Outlet Štěrboholy.
 4. Každý zákazník, který si zakoupí nosný prvek se dvěma vybranými prvky, získá 20% slevu na celý set.
 5. Speciální nabídka zahrnuje vybrané produkty z nabídky PANDORA. Seznam těchto produktů je v  příloze 1. 
 6. Informace o speciální nabídce byly zahrnuty do propagačních materiálů poskytnutých společností Pandora. 

 

Článek 2. Podmínky speciální nabídky

 

 1. Každý zákazník má možnost zakoupit speciální set od 01.07.2021 až do odvolání.
 2. Každý zákazník, který si zakoupí nosný prvek se dvěma vybranými prvky, získá 20% slevu na celý set. Speciální nabídka zahrnuje vybrané produkty z nabídky PANDORA. Seznam těchto produktů je v  příloze 1. 
 3. Ceny uvedené v Příloze 1 jsou doporučené ceny a mohou se změnit.
 4. Vybraná promo sada složená z nosného prvku a dvou šperků je nevratná. 
 5. Nevratnost zboží nevylučuje právo zákazníka na reklamaci zaručené zákonem a právo na výměnu uvedené v bodě 6 níže.
 6. Nepoškozené zboží zakoupené ve speciální nabídce lze vyměnit za jinou položku se stejnou nebo vyšší cenou (za příplatek) do 30 dnů ode dne nákupu pouze po předložení původního daňového nebo MPOS účtenky. Právo uvedené v předchozí větě je nezávislé na právu na stížnost vyplývající z právních předpisů. Je-li jedna z položek ze speciální nabídky "Collect Your Moments" nahrazena za položku vyloučenou z mechanismu nabídek, má výměna za následek zrušení zvláštní nabídky a nákup položky za plnou cenu. Celá sada může být nahrazena po vrácení všech položek, které ji tvoří, s položkami za stejnou nebo vyšší cenu. 
 7. Výměna položek zakoupených před speciální nabídkou nepodléhá mechanismům speciální nabídky “Collect Your Moments”.  
 8. Speciální nabídka nesmí být kombinována ani akumulována s jinými slevami nebo speciálními nabídkami.

 

Článek 3. Závěrečná ustanovení

 

 1. Podmínky speciální nabídky a veškeré informace, které se na ně vztahují, jsou k dispozici v sídle organizátora a v obchodech PANDORA uvedených v článku 1.3. 
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo Kdykoliv změnit Pravidla, zejména v případě změny pravidel nebo z jiných důležitých důvodů. Změny nařízení se zveřejňují na adrese: pandora.net zveřejněním informací o jeho změně a uvedením plánovaného data vstupu změn v platnost.
 3. Pravidla platí od 01/07/2021 a tato verze je platná od 15/01/2024.
 4. Ve věcech, které zde nejsou uvedeny, se použijí příslušná ustanovení práva, zejména ustanovení českého občanského zákoníku.