PRAVIDLA SLUŽBY GRAVÍROVÁNÍ ŠPERKŮ 

§ 1.Obecná ustanovení

 1. Účelem tohoto dokumentu je vymezit podmínky, za kterých společnost Pandora Jewelry CR s.r.o., IČO: 290 14 735, se sídlem v Celnici 1031/4, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160034 (dále jen "Pandora"),  může uzavírat smlouvy o gravírování (dále jen "služba"). 

 1. V rámci služby se společnost Panora zavazuje podniknout kroky k umístění gravírování vybraného zákazníkem z dostupných vzorů na zamýšlený produkt pomocí gravírovacího stroje. 

 1. Povinnost společnosti PANDORA poskytovat službu má povahu povinnosti řádné péče.  

 1. Služba je k dispozici ve vybraných prodejnách Pandora patřících společnosti PANDORA Jewelry CR s.r.o. Seznam prodejen je uveden v příloze č. 1 k těmto pravidlům. 

   

§ 2. Podmínky služby gravírování šperků 

 1. Předmětem služby mohou být pouze šperky PANDORA. 

 1. Gravírování může být provedeno pouze před zakoupením daného produktu zákazníkem. 

 1. Gravírovací služba je k dispozici ve vybraných obchodech Pandora od pondělí do neděle. 

 1. Poplatek za službu je 250 Kč. Uvedený poplatek je jednorázová částka a zahrnuje gravírování jednoho produktu. Pokud je pro gravírování vybráno více prvků, účtuje se příslušný násobek uvedeného poplatku. 

 1. Platba za službu se provádí po provedení gravírování a jeho přijetí zákazníkem. 
   

§ 3. Podmínky reklamace 

 1. Zákazník může gravírovaný výrobek reklamovat. 

 1. Zákazník nemůže po zaplacení gravírovaný vzor (písmo/symbol) reklamovat. 
   

§ 4. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto podmínky mohou být čas od času změněny, ale tyto změny nemají vliv na dohody týkající se služby, uzavřené před zavedením těchto změn. 

 1. Ve věcech, na které se tyto pravidla nevztahují, se použijí ustanovení obecně použitelného práva.