PRAVIDLA AKCE

“Služba gravírování zdarma”

Článek 1. Obecná ustanovení

1. Speciální nabídku pořádá Pandora Jewelry CR s.r.o., IČO: 290 14 735, se sídlem v Celnici 1031/4, PSČ

110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160034

(„Společnost Pandora“).

2. Speciální nabídka bude k dispozici od 01/08/2023 do 30/09/2023.

3. Speciální nabídka bude k dispozici na vybraných prodejnách PANDORA, kterými jsou Václavské

náměstí, Westfield Chodov, Černý most v Praze a Olympia v Brně.

4. Každý člen klubu PANDORA, který nakoupí za alespoň 2600 CZK má nárok na službu gravírování

zdarma.

5. Služba gravírování, kterou obdrží zákazník jako dárek nesmí být jedním z produktů, kterým zákazník

dosáhne minimální částky nákupu.

6. Speciální nabídka zahrnuje všechny PANDORA produkty.

7. Informace o speciální nabídce byly zahrnuty do propagačních materiálů poskytnutých společností

Pandora.

Článek 2. Podmínky speciální nabídky

1. Každý člen klubu PANDORA, který nakoupí za alespoň 2600 CZK má nárok na službu gravírování

zdarma.

2. Každý zákazník, který není členem klubu ale chce využít akce ‘’Služba gravírování zdarma’’, se může do

Pandora Klubu zaregistrovat na prodejně či prostřednictvím stránky pandora.net.

3. Sleva se počítá pro jednu transakci.

4. Produkty ze speciální nabídky jsou nevratné.

5. Nevratnost zboží nevylučuje právo zákazníka na reklamaci zaručené zákonem a právo na výměnu

uvedené v bodě 6 níže.

6. Nepoškozené zboží zakoupené ve speciální nabídce lze vyměnit za jinou položku se stejnou nebo vyšší

cenou (za příplatek) do 30 dnů ode dne nákupu pouze po předložení původního daňového nebo MPOS

účtenky. Právo uvedené v předchozí větě je nezávislé na právu na stížnost vyplývající z právních

předpisů.

7. Výměna položek zakoupených před speciální nabídkou nepodléhá mechanismům speciální nabídky

"Služba gravírování zdarma’’.

8. Speciální nabídka nesmí být kombinována ani akumulována s jinými slevami nebo speciálními

nabídkami.

Článek 3. Závěrečná ustanovení

1. Podmínky speciální nabídky a veškeré informace, které se na ně vztahují, jsou k dispozici v sídle

organizátora a v obchodech PANDORA uvedených v článku 1.3.

2. Pořadatel si vyhrazuje právo Kdykoliv změnit Pravidla, zejména v případě změny pravidel nebo z

jiných důležitých důvodů. Změny nařízení se zveřejňují na adrese: pandora.net zveřejněním informací

o jeho změně a uvedením plánovaného data vstupu změn v platnost.

3. Ve věcech, které zde nejsou uvedeny, se použijí příslušná ustanovení práva, zejména ustanovení

českého občanského zákoníku.